Privacy beleid

google

Privacy beleid

De regels die aan het gebruik van de website zijn verbonden, bepalen de plichten, maar vooral de rechten van de gebruiker – de websitebezoeker. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om op deze manier wijzigingen aan te brengen zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen. De wijzigingen worden dan op de website en in het reglement geplaatst. Indien nodig wordt de gebruiker ook per e-mail op de hoogte gebracht.

1. Termen – definitie

Laten we, om de regels te verduidelijken, eerst de betekenis van belangrijke woorden en termen uitleggen:
– De website of kortweg Casino-online.de bestaat in verschillende taalversies en wordt gehost op https://www.casinospellengratis.be of op verschillende domeinen.

– Als de tekst ons, ons, ons bevat, is het een eenvoudigere en verkorte naam van de exploitant van deze website.

– Als u en u in de tekst worden genoemd, is het een gebruiker – dat wil zeggen een natuurlijke of rechtspersoon die deze website gebruikt.

– Alle informatie op de website wordt data genoemd

– Een belangrijk onderdeel is het privacybeleid en het privacybeleid – deze zullen later worden gedefinieerd

– Cookies – zijn korte tekstbestanden die in uw browser worden weergegeven terwijl u de website gebruikt, maar ook producten van derden

– De regels en wetten die van kracht zijn in het land waarop ze van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Richtlijn 96/45 / EG of de AVG en creëren gegevensbeschermingswetten zoals de verwerking van persoonsgegevens.

– AVG – is een afkorting voor de Algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (EU) 2016/679

– Richtlijn 2002/58 / EG van het Europees Parlement en de Europese Raad van 12 juli 2002 zoals gewijzigd in 2006 en 2009 vormt de cookiewet

2. Algemene voorwaarden

– https://www.casinospellengratis.be is een bron van onafhankelijk advies en informatie voor online gokkers, maar geen aanbieder van online gokken of hun gokdiensten. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Deze website geeft geen juridisch advies.

– De actualiteit en juistheid van de gegevens en informatie op deze website zijn het belangrijkst voor ons, maar we kunnen niet garanderen dat er geen mogelijke discrepanties zullen zijn omdat er constant iets nieuws gebeurt in de spelomgeving. Het gebruik van de informatie op deze website is uw verantwoordelijkheid en wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die hierdoor wordt veroorzaakt.

– Vanaf https://www.casinospellengratis.be zijn er links naar andere websites waarvoor derden verantwoordelijk zijn. De inhoud en verantwoordelijkheid ervan vallen niet onder de verantwoordelijkheid van deze website en zijn beheerder.
We raden je aan om jezelf vertrouwd te maken met de gebruiksvoorwaarden en gebruiksregels op websites van derden voordat je een game start.

– Op deze manier willen wij u erop wijzen dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt bij het gebruik van deze website in overeenstemming met de principes die van toepassing zijn op de bescherming van persoonlijke gegevens. Volgens de regels voor de verwerking van persoonsgegevens zijn deze nodig om de goede werking van deze website te waarborgen. Zie artikel 5 voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens.

– Elke gebruiker die de website https://www.casinospellengratis.be bezoekt, bevestigt dat hij ouder is dan 18 jaar en dat hij de volledige wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor zijn gedrag. Gebruik van de website is niet toegestaan voor personen onder de 18 jaar of personen onder de wettelijke minimumleeftijd om te gokken in de landen waar deze zich momenteel bevindt. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker om de leeftijdsgrens in te stellen en geen wetten in de regio met betrekking tot gokken te overtreden.

– Om de lokale wetten niet te overtreden, behoudt de exploitant zich het recht voor om het gebruik van afzonderlijke delen van de website of de hele website te beperken tot gebruikers uit bepaalde landen of regio’s van de wereld

– Op deze manier, in geval van onnauwkeurigheden of discrepanties met de gepubliceerde informatie, willen we u vragen om mee te werken aan de toepasselijke wetten van uw land, als gebruiker die gecontacteerd kan worden op het e-mailadres https: //www.casinospellengratis .be Onze prioriteit is altijd om de wetten te volgen van het specifieke land waarin de website beschikbaar is voor u en andere gebruikers.

– Als een van de onderdelen van de voorwaarden of regels toevallig niet voldoet aan de wetgeving van uw land, blijven de andere delen van kracht

– Het intellectuele eigendom van ons als operator bestaat uit het exclusieve gebruik van het logo https://www.casinospellengratis.be, het merk en de teksten. De logo’s en teksten van derden zijn hun eigendom. Aanbieders van kansspelen hebben hun intellectuele eigendom samen met logo’s, teksten, platforms en merken op hun websites gepubliceerd. Er zijn richtlijnen in het handelsmerkenbeleid voor al het bovenstaande. Het kopiëren, reproduceren, doorgeven en publiceren van content op andere websites is alleen toegestaan via een link met een specifiek label in de vorm …………………. toegestaan. … ………. HTML-tag of met toestemming van de exploitant van deze website. Wikipedia kan inhoud en onderdelen weergeven zonder de HTML-tag .

– Sommige teksten zijn mogelijk vertaald met een vertaler die is gemaakt door Google. Dit garandeert niet dat deze vertalingen correct, nauwkeurig of betrouwbaar zijn. Google garandeert evenmin verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreukmakende of geïmpliceerde garanties.

3. De gedragsregels in de forums

– Door toegang te krijgen tot discussieforums, verbindt de gebruiker zich ertoe geen materiaal te plaatsen (of het nu gaat om afbeeldingen, links of berichten) dat niet waar is. Ze bevatten geen teksten of links die onnauwkeurig, vulgair, intimiderend, respectloos, bedreigend, obsceen, hatelijk, discriminerend, ongeschikt voor minderjarigen zijn, waarop het auteursrecht rust zonder toestemming van de eigenaar van deze rechten of die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in gevaar brengen.

– Het is ten strengste verboden om spam, piramidespelen, kettingberichten, advertenties, privé-bulkberichten of e-mails, promoties, marketingpromoties en bonussen in discussies te plaatsen

– Ontoegankelijke activiteiten en ontoegankelijk gedrag dat in strijd is met het algemeen fatsoen, zijn eveneens verboden

– De exploitant heeft het recht om links, bijdragen, advertentie-informatie of andere informatie die hij ongepast acht, te wijzigen of volledig te verwijderen, zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen en zonder opgaaf van redenen.

– Op de website of het discussieforum wordt geen ongepast gedrag getolereerd. Mocht ongepast gedrag optreden, dan heeft de operator het recht om deze discussie te wijzigen, te verwijderen of te sluiten of zelfs om het account van de gebruiker te beëindigen zonder hem hiervan op de hoogte te stellen.

– De websitebeheerder heeft geen controle over de inhoud van de berichten die op het discussieforum worden gepubliceerd en is er niet verantwoordelijk voor. Meningen en bijdragen van individuele gebruikers weerspiegelen zeker niet de mening van de operator.

– Indien nodig en op verzoek van de bevoegde autoriteiten, behoudt de exploitant zich het recht voor om de identiteit van de gebruiker door deze autoriteit bekend te maken. Tegelijkertijd zal de operator volledig meewerken met de autoriteiten in het geval van een klacht of een juridisch geschil dat wordt ingediend bij de bevoegde autoriteit vanwege een situatie die wordt veroorzaakt door de activiteit van de gebruiker op dit discussieforum.

4. Dienst voor geschillenbeslechting

– Voor vragen of problemen kunt u terecht bij de e-mailoperator https://www.casinospellengratis.be

– De telefoniste zal uw problemen of vragen zo snel mogelijk behandelen

5. Gegevensbeschermingsverklaring

De bescherming van persoonsgegevens geldt zowel voor de exploitant als voor de gebruiker van de website. De operator met de gebruikersdata benadert zeer verantwoord.

(a) Beginselen voor de bescherming van persoonsgegevens – toepassing

– Voor de toepassing van de wetten op de bescherming van persoonsgegevens is de verantwoordelijke voor de verwerking verantwoordelijk voor de controle ervan. Tegelijkertijd bepaalt het de manier waarop en het doel waarvoor ze worden verwerkt.

– De bescherming van privacy en persoonlijke gegevens is alleen van toepassing op de websites en subpagina’s van de exploitant, niet langer op websites van derden waarnaar de gebruiker via een link op onze website naar individuele casino’s kan gaan.

b) Als exploitant van deze website hebben we het recht om de nodige persoonlijke gegevens op te vragen in overeenstemming met de principes voor de bescherming van uw privacy:

– Dit zijn contactgegevens, bijv. E-mail

– IP-adres, besturingssysteem en type internetbrowser, die automatisch door het systeem worden geregistreerd

(c) het verzamelen van gegevens ook

– Verstrekt door de gebruiker op verschillende manieren, bijvoorbeeld: wanneer de gebruiker contact met ons opneemt via e-mail

– automatisch geregistreerd wanneer de gebruiker de website betreedt, bijv. B. IP-adres, tijd en frequentie van bezoeken, registratiemethode, datum. Deze informatie kan ons als exploitant helpen om de website functioneel of inhoudelijk te verbeteren

– Of gebruik cookies in de zoekmachine van de gebruiker, meer in het gedeelte Cookies

(d) hoe de gegevens kunnen worden gebruikt

– De exploitant kan bovenstaande gegevens ook opvragen om de website beter te kunnen gebruiken met onze diensten en producten. Deze gegevens zullen echter meer worden gebruikt voor de doeleinden die door de gebruikers worden verstrekt.

– De verantwoordelijke kan de persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

– De verantwoordelijke voor de verwerking garandeert dat hij geen persoonsgegevens zal doorgeven, verhuren of verkopen aan andere personen of andere bedrijven

(e) gegevensverzameling

– De exploitant biedt organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen: gebruikersgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers en alleen de sitebeheerder heeft er toegang toe.

f) Links naar andere websites

– Onze website bevat links naar andere websites. Als operator proberen we de inhoud van de websites waarnaar we linken te controleren, maar we zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud en hebben er geen controle over. We raden u, de gebruiker, ten zeerste aan om de bepalingen inzake gegevensbescherming van deze website te lezen.

g) Cookies

– Alle cookies worden op onze website gebruikt in overeenstemming met de EU-wetgeving

– Het is alleen aan u, de gebruiker, om het gebruik van cookies in of uit te schakelen

– Cookies kunnen op elk moment worden verwijderd, maar dit kan leiden tot verlies van opgeslagen informatie

– We gebruiken deze bestanden op uw computer om het gebruik van onze website te verbeteren.

(h) algemene voorwaarden

– Uw rechten als gebruiker kunnen niet worden overgedragen en afgedwongen met een andere persoon.

– Als een rechtbank of bevoegde autoriteit bepaalt dat een deel of het volledige privacybeleid ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig is, wordt dat deel of de hele bepaling nietig verklaard. Andere gegevensbeschermingsbepalingen worden niet beïnvloed, worden gehandhaafd en blijven van kracht.

6. Slotbepalingen

– Aangezien dit een vertaling is met Google Translate, kunnen er kleine verschillen zijn tussen de versies

– Deze voorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden aangevuld of gewijzigd

Regels laatst bijgewerkt op 12 februari 2021